The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Vị trí các trường đại học Phần Lan trên bảng xếp hạng thế giới

Vị trí các trường đại học Phần Lan trên bảng xếp hạng thế giới

Các trường đại học Phần Lan duy trì vị trí cao trong Bảng xếp hạng các trường đại học hàng năm của Times Higher Education World.

Students sitting at a table and smiling through a window

The Times Higher Education (THE) World University Rankings 2023 bao gồm 1,799 trường đại học của 104 quốc gia và vùng lãnh thổ, và đang là tổ chức xếp hạng các trường đại học lớn nhất và đa dạng nhất cho đến hiện nay.

Một số trường đại học Phần Lan nằm trong Top 20% của THE World University Rankings 2023:

The Times Higher Education World University Rankings đo lường hiệu quả hoạt động của các trường đại học dựa trên các chỉ số trên bốn lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức và triển vọng quốc tế.Hãy xem xét kỹ hơn các trường đại học Phần Lan đã đạt được thành tích như thế nào trong Bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm nay tại https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking#!/page/0/length/25/locations/FIN/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats

Nguồn: https://www.studyinfinland.fi/news-events/finnish-universities-world-university-rankings-2023

Post A Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *