The first row is for desktop, and second row is for Tab and Mobile.
You can right click on this text and use Navigator for easy editing. This text message is hidden on all screens using Advanced/responsive tab on left.

Chương trình tuyển sinh bậc đại học – Đh Khoa học ứng dụng Karelia

Chương trình tuyển sinh bậc đại học – Đh Khoa học ứng dụng Karelia

Trường đại học khoa học ứng dụng Karelia cung cấp 3 ngành đào tạo bằng tiếng Anh, bao gồm:

 • International business – Kinh doanh quốc tế
 • Industrial management – Quản lý công nghiệp
 • Information and Communication technology – Công nghệ thông tin và truyền thông

Thời gian nhập học: tháng 08.2023

Ngành International business – Kinh doanh quốc tế

Thời gian đào tạo: 3.5 năm, gồm 210 tín chỉ.

Học phí: 9000 euro/năm

Cơ hội việc làm trong các lĩnh vực:

 • Chuyên viên Marketing
 • Điều phối viên bán hàng
 • Nhà thiết kế/quản lý tiếp thị
 • Cố vấn dịch vụ khách hàng
 • Chuyên viên dịch vụ
 • Quản lý dự án
 • Giám đốc bán hàng
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý xuất khẩu
 • Doanh nhân

Ngành Industrial management – Quản lý công nghiệp

Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 240 tín chỉ.

Học phí: 9000 euro/năm

Cơ hội việc làm trong các lĩnh vực:

 • Kỹ sư chất lượng
 • Thiết kế
 • Kỹ sư sản xuất hoặc quản lý
 • Nhà thiết kế dự án hoặc người quản lý
 • Kỹ sư bán hàng
 • Kỹ sư giải pháp
 • Giám đốc bán hàng
 • Giám đốc sản phẩm
 • Người lập kế hoạch hoặc quản lý tiếp thị
 • Chuyên gia dịch vụ kỹ thuật
 • Quản lý dịch vụ khách hàng
 • Quản lý xuất khẩu
 • Doanh nhân

Ngành Information and Communication technology – Công nghệ thông tin và truyền thông

Thời gian đào tạo: 4 năm, gồm 240 tín chỉ.

Học phí: 10000 euro/năm

Cơ hội việc làm trong các lĩnh vực:

 • Kỹ sư CNTT / ICT
 • Kỹ sư hoặc nhà phát triển IoT
 • Kỹ sư phần mềm hoặc nhà phát triển
 • Nhà phát triển ứng dụng
 • Lập trình viên
 • Nhà thiết kế UX
 • Nhà thiết kế UI
 • Kiến trúc sư hệ thống
 • Chuyên gia RPA
 • Nhà phát triển AI
 • Lập trình viên web
 • Doanh nhân

Arctic hân hạnh là đối tác tuyển sinh của trường đại học Karelia!

Để biết thêm thông tin về các chương trình học của trường đại học Karelia và được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ dự tuyển, vui lòng liên hệ Arctic ngay nhé!

Post A Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *